Былайда бир затны ангылатыргъа излейме кесибизни джашлагъа. Бирбир джашларыбыз менге кёлкъалды боладыла- "сен тегейлилени аланлагъа къошаса" деб. Мен къошмайма ала кеслери, бизден да алгъа, алай джазыб, кеслерин аланлагъа тергеб турадыла. Тергесинле, санасынла кеслерин аланлагъа. Бюгюн ким къалай джазсада, арты белгили боллукъду алан халкъ бизни тилде сёлешгени. Алай а бюгюн биз тегейлиле бла дауур этиб айланмай, алабла шохлукъ джуукълукъ тутаргъа керекбиз. Алабла бизни арада тарих дау болмаса башха даулашыу-ёчешиу джокъду.
Кесигиз билесиз, бизни бла черкеслилени арасында уа джер дау да бар, тарих-политика дау да бар, власть-экономика дау да бар. Аны ючюн быллай уллу дауурда, келеджекде къарачаймалкъар халкъ джанлы боллукъ шох керекди бизге. Бара баргъанда, аз-гитче болсада тегейлиледен да бир болушлукъ чыгъарча , алабла джууукълугъубузну бегитерге керекди. 

Аны ючюн, ала бизни тарихибизге терс джазгъанларына хыршыланмай, бизге илешсинле деб, "хо, сизда аланласыз-биз да аланлабыз, алай кёлкъалды болмагъыз биринчи аланла тюрк тилли болгъандыла" деб ангылатыргъа кюреше джумушакъ джазгъанлыгъымды  былайда.

Ahmad Sılpağar

Сайт управляется системой uCoz